Naše služby detailně

Proč právě naše služby?

Prohlédněte si reference.

O nás

Ing. Jindřich Novák, MBA – majitel společnosti

Ing. Jindřich Novák, MBA

Má kvalifikace:

 • Vysoká škola ekonomie a managmentu: Obor: Magisterské studium podnikové ekonomiky – ukončeno 2005, titul MBA
 • Vysoká škola finanční a správní: Obor: Magisterské studium Hospodářské politiky – specializace Veřejná správa a Evropská unie, titul Ing.
 • Vysoká škola ekonomie a managmentu: Obor: Bakalářské studium – specializace Veřejná správa a Evropská unie, titul Bc.
 • Střední ekonomická škola, Pařížská ul., Ústí nad Labem, Obor: Všeobecná ekonomika, maturita 1992
 • Brandon College, USA San Francisco

Má pracovní historie:

Grantová agentura České republiky, Praha 6

 • Zástupce ředitele, Vedoucí sekce ekonomické a provozní
 • Řízení sekce
 • Správa rozpočtu a poskytování grantů
 • Vedení účetnictví organizační složky státu
 • Optimalizace nákladů, investice a rozvoje organizace
 • Řízení finančních toků a controlling
 • Ekonomické rozbory a přehledy jednotlivých činností
 • Zpracování metodiky v rámci činnosti organizace
 • Metodické řízení ve spolupráci s MF
 • Řízení podřízených

Ministerstvo dopravy ČR

 • Odborný poradce náměstka Ministra dopravy v sekci zahraničních vztahů a družicových systémů
 • Finanční a projektový manažer – řízení finančních toků
 • Projekové řízení – vyjednávání o stěhování Evropské vesmírné agentury GSA z Bruselu do Prahy (projekt „GALILEO“)
 • Příprava Hostitelské a nájemní smlouvy pro agenturu GSA
 • Expertní posouzení a příprava podkladů v jednotlivých oblastech
 • Koordinace jednotlivých orgánů na české straně včetně úzké spolupráce se Stálým zastoupením ČR v Bruselu;
 • Příprava rekonstrukce budovy dle požadavků GSA
 • Řízení projektového týmu

Fond dalšího vzdělávání (státní příspěvková organizace MPSV), Praha

 • Vedoucí ekonomického odboru – finační manažer
 • Řízení a správa rozpočtu
 • Čerpání dotací ze strukturálních fondů OPLZZ a OPVK
 • Vedení účetnictví příspěvkové organizace
 • Optimalizace nákladů, investice a rozvoje organizace
 • Řízení finančních toků, controling a spolupráce s daň.poradci
 • Ekonomické rozbory a přehledy jednotlivých činností
 • Zpracování metodiky v rámci činnosti organizace
 • Metodické řízení ve spolupráci s MPSV
 • Personální řízení

Úřad vlády ČR

 • Odborný pracovník v sekci pro předsednictví ČR v Radě EU
 • Finanční manažer
 • Vedení účetnictví a likvidace účetních dokladů
 • Optimalizace nákladů, vyhodnocování efektivity
 • Zajišťování veřejných zakázek
 • Hospodaření s majetkem a jeho evidence
 • Úzká spolupráce se Stálým zastoupením ČR v Bruselu a s Radou EU
 • Tvorba ekonomických analýz, příprava materiálů pro jednání vlády
 • Aktivní zapojení do komunikačních aktivit a PR kampaně
 • Řízení podřízených

Městský úřad Lovosice, Školní 2

 • Vedoucí ekonomického odboru v obci III.typu pověřené výkonem státní správy
 • Řízení odboru
 • Řízení a správa rozpočtu města – cca 300 mil. Kč
 • Vedení účetnictví města – rozpočtové účetnictví, účetnictví příspěvkových organizací
 • Optimalizace nákladů, investice a rozvoje města
 • Řízení finančních toků, controling a spolupráce s daň.poradci
 • Ekonomické rozbory a přehledy jednotlivých činností města
 • Zajišťování dotací ze SR a Evropské unie
 • Podílení se na auditu hospodaření města
 • Zpracování metodiky v rámci činností města
 • Příprava ročních finančních plánu v rámci celého města a jeho organizací

Konpo, s.r.o., Praha 1 (dceřiná společnost Konsolidační banky)

 • Doba působení 11/2000–8/2003
 • Správa nedobytných úvěrů, finančních pohledávek a jejich realizace
 • Řízení rizikových úvěrů

Česká finanční, s.r.o., Praha 1(dceřiná společnost ČNB)

 • Doba působení – 9/1999–10/2000
 • Správa finančních pohledávek, realizace individuálního, komplexní řešení rizikových úvěrů s posuzováním právního stavu

Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

 • Doba působení 9/1992–8/1999
 • Bankovní a devizový dohled,
 • Komerční pracovník, úvěrová činnost

Odbornost jako předpoklad úspěchu.

Víme co děláme! Praktické zkušenosti nelze ničím nahradit. Mám dlouholetou praxi v oblasti státní správy, samosprávy i soukromé sféry. Navrhujeme řešení která fungují, předcházíme problémům a ztrátám.

Přinášíme Vám jistotu.